Καλώς ήρθες

Τερματικό Εισαγωγής ΥΦΑ Κύπρου

CMC-ΥΦΑ

Η Κυπριακή Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ Λτδ) έχει υπογράψει EPCOM (Μηχανικός, Προμηθεύτρια,
Κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση) τύπου σύμβασης με κοινοπραξία που αποτελείται από τον αγωγό πετρελαίου της Κίνας
Μηχανική Σια Ε.Π.Ε. (CPP), Μετρόν Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε., Hudong-Zhonghua Ναυπηγική Βιομηχανία (ομάδα) Σια Λίμιτεδ
και Γουίλχελμσεν Διαχείριση Πλοίων Λίμιτεδ. Η κοινοπραξία του Αναδόχου εκπροσωπείται από την CPP-METRON
Consortium Ltd (CMC Ltd), εγγεγραμμένη στην Κύπρο εταιρεία, η οποία έχει υπογράψει Σύμβαση Αντιπροσωπείας με (την
Ανάδοχος) και ενεργεί για λογαριασμό του.

Το έργο αυτό στοχεύει στην κατασκευή του Τερματικού Σταθμού Παραλαβής και Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)
στην περιοχή του Βασιλικού, για την εισαγωγή φυσικού αερίου στο νησί της Κύπρου και τη διευκόλυνση της χρήσης του κυρίως για ηλεκτρική ενέργεια
σκοπούς παραγωγής αλλά και για άλλες μελλοντικές βιομηχανικές και αστικές χρήσεις. Το φυσικό αέριο (επαναεριοποιημένο ΥΦΑ) θα είναι
τροφοδοτήθηκε αρχικά στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού της ΑΗΚ.

Το έργο εμπίπτει στην περιοχή ανάπτυξης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Βασιλικού και εντάσσεται στο Έργο Κοινού
Ενδιαφέρον (PCI) «Άρση εσωτερικών σημείων συμφόρησης στην Κύπρο για τον τερματισμό της απομόνωσης και τη μεταφορά φυσικού αερίου
από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (CyprusGas 2EU)». Βρίσκεται εντός των ορίων του Mari
Κοινότητα στην επαρχία Λάρνακας, 36 χλμ δυτικά της πόλης της Λάρνακας. Το υπεράκτιο τμήμα του έργου βρίσκεται στον Βασιλικό
Κόλπος, νοτιοανατολικά του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού της ΑΗΚ και δυτικά του τερματικού σταθμού αποθήκευσης καυσίμων της VTT Βασιλικό Λτδ (VTTV).

Το Έργο μας

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή προβλήτας σε πασσάλους/ δοκούς πρόσβασης που θα εξυπηρετεί τον ελλιμενισμό καθώς και τις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) LNG ισχύος έως 137.000 m³ LNG και Φορέα ΥΦΑ (LNGC) στην περιοχή Βασιλικού στην Κύπρο, καθώς και τις συναφείς χερσαίες εργασίες (αγωγοί, μέτρα, νεκρή ζώνη κ.λπ.).

Η δυναμικότητα μεταφοράς ΥΦΑ από μια κατηγορία LNGC Q-FLEX στο FSRU είναι τουλάχιστον 10.000 m3/h σε πίεση τουλάχιστον 3 Barg.
Το FSRU θα μεταφέρει το φυσικό αέριο στον τελικό αποδέκτη σε μέγιστη πίεση έως 70 Barg για ποσότητα 250 m3/h.

FSRU

Ελλιμενισμός και Λειτουργία FSRU Φυσικού Αερίου ισχύος έως 137.000 m³ LNG. Ένα πρώην πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ αγοράστηκε και βρίσκεται επί του παρόντος υπό συντήρηση και εγκατάσταση μονάδας επαναεριοποίησης στη Σαγκάη ναυπηγείο για τη μετατροπή του σε FSRU.

Κατασκευή προβλήτας

Κατασκευή και λειτουργία της προβλήτας σε πασσάλους/ δοκούς πρόσβασης. Ο λιμενοβραχίονας θα εκτείνεται προς τη θάλασσα με κατεύθυνση Βορρά - Νότο για 752 μ. και στη συνέχεια θα λυγίζει Νοτιοδυτικά (220°Β) για 436 μ., όπου κοντά στο τέλος του θα κατασκευάζεται η κεντρική πλατφόρμα φορτοεκφόρτωσης καθώς και ο ελλιμενισμός του πλοίου.

Χερσαίες Εγκαταστάσεις

Οι χερσαίες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν (α) συστοιχία αγωγών αποθήκευσης buffer, (β) υπέργεια εγκατάσταση (AGI) και (γ) σταθμό μείωσης πίεσης και μέτρησης (PRMS). Οι χερσαίες εργασίες καταλαμβάνουν έκταση 62.600 τ.μ. δίπλα ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

σωλήνας, διαχείριση, αγωγός-577581.jpg
Αγωγοί αερίου

Αγωγός Φυσικού Αερίου (Near-shore Αγωγός Φυσικού Αερίου), ο οποίος θα χωριστεί σε δύο μέρη: (α) Λιμενοβραχίονας Αγωγός Φυσικού Αερίου, (β) Χερσαίος Αγωγός Φυσικού Αερίου.

εξαρτήματα, υδατοσφαίριση, κατασκευή-2784901.jpg
Μελλοντικός ελλιμενισμός

Ο σχεδιασμός της μελλοντικής ελλιμενισμού για ένα FSU και ένα πλοίο ανεφοδίασης περιλαμβάνεται επίσης στην ευθύνη του αναδόχου της EPCOM.

οικοδόμος, οικοδόμος, εργοτάξιο-4754310.jpg
Κατασκευή ΑΓΙ

Κατασκευή χερσαίας εγκατάστασης πάνω από το έδαφος (AGI) – Σταθμός μείωσης πίεσης και μέτρησης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης παγίδευσης χοίρων.

Χωροθέτηση της Εγκατάστασης

Μεταβείτε με κύλιση στην κορυφή